Ingrid Opdebeeck

Ingrid Opdebeeck

Ingrid Opdebeeck is de oprichter van het kantoor. Sinds 26 februari 2016 is zij niet langer actief als advocaat ingevolge haar pensionering.

Sinds 2001 associeerde ze zich met Isabel De Groote en Nele Matthys trad toe tot het kantoor als medevennote op 1 oktober 2009.

Ingrid Opdebeeck had een rijke ervaring in een grote verscheidenheid aan zaken opgedaan gedurende haar lange carrière. Zonder zich daartoe te beperken had zij een bijzondere expertise in het burgerlijk recht en daarvan in de domeinen personen- en familierecht met onder meer het huwelijksrecht, het samenwoningrecht, de echtscheiding, de rechten van het kind en de adoptie, alsook het erfrecht, het bouwrecht, het verbintenissenrecht en het aansprakelijkheidsrecht.

Ze heeft een kantoor weten op te bouwen gebruik makend van de ervaring die zij de vorige tientallen jaren opdeed als vennoot in twee zeer actieve moderne Gentse advocatenkantoren en uitgerust met de meest moderne technieken.

Ze kon bogen op een met succes behaald diploma Doctor in de Rechten van de Universiteit Gent (1969-70) en op een Masters of Law diploma behaald (1971-72) aan de University of Virginia in Charlottesville (V.S.A.) waar zij naar toe trok als bursaal van de American Women’s Club Association en Fulbright Hay. In 1974-75 volgde ze een studiejaar aan de New York University en evenals in 1989 aan de Vlerick School voor Management wat haar meteen een meer realistische kijk gaf op het bedrijfsleven, haar structuren en problemen.

In het kader van de juridische hervormingen werd ze benoemd als plaatsvervangend Raadsheer bij het Hof van Beroep te Gent, zetelend in de fiscale kamer, functie die ze een viertal jaren uitoefende.

Ze was lid van de Vlaamse Juristenvereniging, de Vlaamse Conferentie, I.B.A.(International Bar Association) en van de Fulbright Alumni Association.