Wat doen we?

De juridische bijstand van het advocatenkantoor Opdebeeck, De Groote & Matthys is af. Wij leveren geen half werk. Wij behandelen de volgende juridische materies: burgerlijk recht, personen- en familierecht, handelsrecht, economisch en sociaal recht, fiscaal recht, publiek recht, strafrecht en internationaal recht.

Zowel particulieren als ondernemingen kunnen op ons een beroep doen.


Juridische stappen zetten U en ik niet zomaar. Niet zelden is ‘naar de rechtbank stappen’ een emotioneel moment, het gevolg van een grondig wikken en wegen: wat wordt het? zal ik het halen? wat zijn mijn kansen?

We trekken niet zomaar onze toga aan. Wij zijn er in de eerste plaats om oplossingen te zoeken. Kan een geschil nog in der minne worden geregeld? Dan geven wij U graag advies en helpen U met het sluiten van een waterdichte overeenkomst met de tegenpartij. Lukt dat niet? Dan starten wij, met uw goedvinden, de gepaste gerechtelijke procedure. Eenmaal zover, staat het overleg met de cliënt centraal. Kosten worden bij ons niet uit het oog verloren.


Veelzijdigheid is onze troef. Wij zijn niet overgespecialiseerd. Dat laat ons toe om het geheel van de juridische problematiek in het oog te houden. Onze ervaring en onze kennis staan daar borg voor. Ook de interne taakverdeling, die de grondige aanpak van uw specifiek probleem garandeert, speelt daarbij een kapitale rol. Onze medewerkers werken doordacht en doeltreffend. Slechts zo kan uw zaak op een snelle manier worden afgehandeld.

Uw inbreng wordt benut en gewaardeerd.