Info

Tijdelijke handelsvennootschappen

Veelal bij grote bouwprojecten stellen we vast dat verschillende partners zich voor de duur van het project verenigen in de vorm van een tijdelijke handelsvennootschap (‘THV’).

In de praktijk zien we THV met verschillende aannemers maar ook tussen verschillende architecten en/of met ingenieurs / studiebureaus. Maar wat is nu precies een THV en hoe werkt ze?

Tijdelijke handelsvennootschappen

Wet continuïteit ondernemingen

Met de wet van 27 mei 2013 werden een reeks aanpassingen doorgevoerd aan de bestaande WCO-wet, teneinde een aantal misbruiken of onduidelijkheden die in de praktijk gerezen waren, op te lossen.

Deze bijdrage beperkt zich tot de voornaamste wijzigingen en/of knelpunten die van belang zijn voor de schuldeisers, die geconfronteerd worden met een onderneming in moeilijkheden.

Wet continuïteit ondernemingen (WCO)

Beslag onder derden

Een probaat en snel middel om de schuldenaar tot spoedige betaling aan te zetten?

Beslag onder derden

Actiemogelijkheden van de onderaannemer

Actiemogelijkheden van de onderaannemer ingeval van een hoofdaannemer in moeilijkheden.

Actiemogelijkheden van de onderaannemer