Handels-, economisch en sociaal recht

Handelsrecht Isabel De Groote Nele Matthys Sofie De Nijs

 • Commerciële contracten
 • Verzekeringsrecht
 • Agentuur
 • Distributie
 • Waardepapieren (cheque, wisselbrief, …)

Vennootschapsrecht Nele Matthys Sofie De Nijs Laura Pinchi

 • Oprichting van vennootschappen
 • Aansprakelijkheid
 • Opstellen en wijzigen van statuten
 • Financiering
 • Bestuur
 • Ontbinding en Vereffening
 • Faillissement

Economisch recht Isabel De Groote

 • Handelspraktijken
 • Prijzenwetgeving
 • Warenwetgeving

Financieel recht Nele Matthys

 • Bankrecht
 • Kredieten
 • Effecten

Intellectuele eigendomsrechten Nele Matthys

 • Auteursrecht
 • Merken
 • Tekeningen
 • Modellen
 • Octrooien
 • Arbeids- en sociaal recht
 • Aanwerven
 • Tewerkstellen
 • Ontslaan

Informaticarecht Nele Matthys

 • Hard- en Softwarecontracten
 • E-commerce
 • Bescherming van Computerprogramma’s
 • Aansprakelijkheid