Burgerlijk recht

Personen- en Familierecht Nele Matthys Laura Pinchi

 • Huwelijk en samenwonen
 • Rechten van het kind en adoptie
 • Echtscheiding
 • Jeugdrecht

Erfrecht en huwelijksvermogensrecht Nele Matthys Laura Pinchi

 • Vereffeningen en verdelingen
 • Schenkingen
 • Testamenten
 • Vermogens- en successieplanning

Onroerend goed Isabel De Groote

 • Bouwrecht
 • Aannemingsrecht
 • Kooprecht
 • Huurrecht
 • Leasing
 • Erfdienstbaarheden

Consumentenrecht Isabel De Groote

 • Handelspraktijken
 • Consumentenkrediet
 • Privacy

Contractenrecht Isabel De Groote Nele Matthys

 • Koop/verkoop
 • Huur
 • Leasing
 • Lening
 • Handelshuur
 • Contracten

Verbintenissenrecht Isabel De Groote

 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid uit Onrechtmatige Daad
 • Verkeersrecht

Verzekeringsrecht Isabel De Groote


Zekerheden

 • Voorrechten
 • Hypotheken

Beslag en collectieve schuldbemiddeling Nele Matthys


Sportrecht